ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" เรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ฝึกฝนกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ 20 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด 20 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา 13 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา 09 มิ.ย. 65
มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการป้องกัน COVID-19 ประจำภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 20 พ.ค. 65
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 06 ก.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) 22 เม.ย. 64
ปฏิทินวิชาการของโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักเรียน) 19 มี.ค. 64
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้า) 19 มี.ค. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564 08 มี.ค. 64
ภาพกิจกรรม
เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อรับการนิเทศบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2564
แบบฟอร์มแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม
แบบสำรวจการแจกเอกสารประกอบการเรียนที่บ้านช่วงสถานการณ์โควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2563
แบบฟอร์มติดตามภาระงาน ชิ้นงานที่นักเรียนได้รับมอบหมาย
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ