การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลจำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะ ของคณะครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.29 KB
ข้อมูลอัตรากำลัง ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.25 KB
สถิติการลาของข้าราชการครู โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ปีการศึกษา 2562-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.12 KB