ข่าวประชาสัมพันธ์
ยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียน
ยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียน
 
1,243,220 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
 
* ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 190 ครั้ง