สถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจัดซื้อ จัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.83 KB
ข้อมูลสถิติหนังสือรับ - หนังสือส่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.75 KB
สถิติการให้บริการด้านอาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.28 KB
สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.53 KB
สถิติการให้บริการ การขอใบรับรอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.13 KB